Даун синдрому бар балдардын ата-энелеринин "Сантерра" Коомдук Фондунун сайтына кош келиниз!

«Сантерра» 2016-жылдын январь айында Даун синдрому менен балдардын ата-энелеринин демилгелүү тобу тарабынан негизделген. Бул синдром менен балдарды «күнөстүү»деп аташат, ошондуктан биз өзүбүздүн фондубузга Күн аймагы дегенди билдирген Сантерра деп ат койдук.
Биздин максаттар: 2021-жылга чейин - Даун синдрому бар адамдар менен иштөөчү мамлекеттик жана коомдук уюмдардын тармагына маалыматтык, консультациялык жана тренингдик колдоо көрсөтүүчү ресурстук борборго айлануу. Бардыгы болуп 200 баланы камтыган 2 филиал (түштүк жана түндүк), 5 Инклюзивдик билим берүү уюмдан ишке ашыруу.

Миссиясы: ЗДаун синдрому бар адамдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, Даун синдрому бар балдарды өнүктүрүү, билим берүү иш-чаралары, Трисомия 21 менен балдардын ата-энелерине жана жакындарына психологиялык жана маалыматтык колдоо.

Трисомия 21 менен балдардын келечегине болгон умтулуусу: Даун синдрому бар адамдар социалдык жактан адаптацияланган жана коомго интеграцияланган, коом аларга толеранттуу (сабырдуу) мамиле кылат.

Видео о нас

Наши реквизиты

Beneficiary name: PF OF PARENTS OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME SUNTERRA/ОФ

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА САНТЕРРА

Beneficiary account №: 1280026025744807

Kyrgyz Investment and Credit Bank,

Bishkek, Kyrgyz Republic

SWIFT: KICB KG 22

Correspondent bank:

Deutsche Bank Trust Company Americas

New York City, NY 10006, USA

SWIFT: BKTR US 33

Account № of KICB: 04-416-441

Beneficiary name: PF OF PARENTS OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME SUNTERRA/ОФ

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА САНТЕРРА

Beneficiary account №: 1280026025744908

Kyrgyz Investment and Credit Bank,

Bishkek, Kyrgyz Republic

SWIFT: KICB KG 22

Correspondent bank:

Deutsche Bank AG Francfurt City, Germany

New York City, NY 10006, USA

SWIFT: DEUTDEFF

Account № of KICB: 10094766720000

Получатель: PF OF PARENTS OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME SUNTERRA/ОФ

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА САНТЕРРА

Счет получателя №: 1280026025744605

Бишкекский Центральный филиал ЗАО «КИКБ» Кыргызская Республика

БИК 128002

ЭЛСОМ – 0552 855 745