Адабият

Даун синдрому бар балдарда негизги кыймылдаткыч көндүмдөрдү калыптандыруу. Ата-энелер үчүн практикалык жетечилик.

Китептин биринчи басылышы “Даун синдрому бар балдардын  жаш курагынан сүйлөө речин жана социалдашуу көндүмдөрүн өнүктүрүү ”,  оор турмуштук  жагдайдагы балдарды колдоо Фонду тарабынан каржыланган проекттин алкагында чыкты. Поле Е.В., Жиянова П.Л., Нечаева Т.Н. П49 Даун синдрому бар балдарда негизги кыймылдаткыч көндүмдөрдү калыптандыруу: ата-энелер үчүн  практикалык жетечилик / сүрөт Е.Г.Гросман 3- басылыш. – М:. “Даунсайд Ап” […]

Даун синдрому бар балдардын речинин жана баарлашуу көндүмдөрүнүн калыптанышы. Ата-энелер үчүн колдонмо

Оор турмуштук акыбалдагы балдарды колдоо Фонду тарабынан “Даун синдрому бар балдардын эрте жашында речтин жана  социалдашуу көндүмдөрүнүн  калыптанышы” проектинин  алкагында чыккан китептин биринчи басылышы . Жиянова П.Л. Ж76  Даун синдрому бар балдардын речинин жана баарлашуу көндүмдөрүнүн калыптанышы: ата-энелер үчүн колдонмо/сүрөт Е.Гросман, Е.Зотов, А.Португалов. 3-чыгарылыш.-М.: “Даунсайд Ап Кайрымдуулук фонду”, 2016. 144 б.:же- (Даун синдрому бар бала […]

ЭРТЕ ЖАШ КУРАКТАГЫ БАЛДАРДЫН ӨНҮГҮҮСҮНҮН КҮНДӨЛҮГҮ

Эрте жаш курактагы баланын күндөлүгү  төрөлгөндөн үч жашка чейинки типтүү өнүгүп жаткан балдардын орто көрсөткүчтөрүнө негизделген көндүмдөрдүн калыптанышынын таблицасын өзүнө камтыйт. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды текшерген учурда “узартылган эрте жаш курак” түшүнүгү киргизилет жана  таблица төрт, төрт жарым жаш курактагы балдарды текшерүүдө колдонулат.  Бул таблицалардын негизине көндүмдөрдү калыптандырууда тепкичтик же этаптык принцип  камтылган, бул баланын өнүгүүсүнүн […]

Даун синдрому бар балдардын таанып билүү ишмердүүлүгүнүн өнүгүүсү

Бул колдонмодо Даун синдрому бар балдардын интеллектуалдык өнүгүү өзгөчөлүктөрү тууралуу жалпы маалыматтар берилип, алар менен дидактикалык иш аракеттерди алып барууну уюштуруу боюнча сунуштар, күнүмдүк жашоодо ойногонго , ата-энелер үйдө иш алып барууда балдарына сунуштай турган тапшырмалар жөнүндө айтылат. Бул маалыматтар ата-энелердин  тажрыйбасын кошумчалап, балдарды эмнеге, кантип, кандай ырааттуулукта окутса боло тургандыгын тандоого жардам берүүгө багытталган. […]