Макалалар

Баарлашуунун алгачкы кадамдары. Кантип түшүнүү керек жана эмне кылуу керек?

Сүрөттөө:  Макалада баланы эрте жашынан баштап баарлашуунун эрежелери жана мыйзамдары менен тааныштыруу, ага башка адамдардын ички чектерин бузбоосун үйрөтүү жана өзүнүкүн сактоосун үйрөтүү жөнүндө.  Макалада баланын жашоосунда келип чыгышы мүмкүн болгон конкреттүү көйгөйлүү абалдар каралган. Ошондой эле контролдоосу кыйынга турган балдарынын реакциялары менен каршыга келген ата-энелердин жүрүм-турум стратегиясы тууралуу психологдун кеңештери чагылдырылат. Автордун айтымында көп […]

Баланын өнүгүүсүндө оюндардын мааниси

Сүрөттөө:  Оюндар балдардын өнүгүүсү үчүн керектүү, ошондой эле Даун синдромдуу балдарды оюн көндүмдөрүнө үйрөтүү көптөгөн педагогикалык маанилүү тапшырмаларды аткарууга көмөктөшөт. Булак:   “Сделай шаг”, № 2 (6) Журналы Автору:   «Даунсайд Ап» Кайрымдуулук фонду Басылган күнү:  1998-жылдын 1 майы Укуктук ээлик:  «Даунсайд Ап» Кайрымдуулук фондуна таандык Оюн баланын мектеп жашына чейинки айланасындагы дүйнө менен өз ара аракеттенүүсүнүн […]

Эрте жаштагы балдардагы ойлоо өнүгүүсү тууралуу эмнени билебиз?

Сүрөттөө:  Даун синдромдуу балдардагы ойлоо – адистердин жана ата-энелердин көңүлдөрүн талап кылган процесс .Балдар үчүн оюндар жана жөнөкөй көнүгүүлөр ар бир адам үчүн маанилүү болгон бул тармакты өнүктүрүүгө жардам берет. Булак:  “Сделай шаг” Журналы, № 2 (14) Автору:  Жиянова Полина Львовна,  «Даунсайд Ап» Кайрымдуулук фонду Басылган күнү:  2001-жылдын 1-октябры Укуктуук ээлик:  «Даунсайд Ап» Кайрымдуулук фондуна […]

Басуу өнүгүүсүнүн этаптары

Сүрөттөө: Басуу өнүгүүсүнүн этаптары Автору: Жиянова Полина Львовна,  «Даунсайд Ап» Кайрымдуулук фонду Басылып чыккан күнү: 2009- жылдын 22-апрели Укуктук ээлик:  «Даунсайд Ап» кайрымдуулук фондуна таандык   Ар бир балада каалаган объекттин багыты боюнча бир орундан экинчи орунга жылуу муктаждыгы бар. Бала муну горизонталдык абалда жасайт: курсагында же төрт буттап жөрмөлөйт, кээде жөн гана томолонушат. Үйдүн ичинде жетеленген бала, […]

Биздин граммдар жана сантиметрлер: физикалык өнүгүү

Даун синдромдуу балдарга адистер тарабынан да, ата-энелер тарабынан дагы көңүл бөлүү талап кылынат. Чоңоюу темпы жана салмак алуусу анын дени сактыгынын абалы тууралуу көп нерсени айта алгандыктан, негизи бул процесстин кандай жүргүзүлгөнүн билип турганыбыз зарыл. Булак: “Сделай шаг” Журналынын №2 (46) Автору: Семенова Наталия Александровна, «Даунсайд Ап» кайрымдуулук фонду Чыгарылган күнү: 2012-жылдын 1-октябры Укуктук ээлик: […]

Балдардын өнүгүүсүндө оюндардын мааниси

Сүрөттөө:  Оюндар балдардын өнүгүүсү үчүн керектүү, ошондой эле Даун синдромдуу балдарды оюн көндүмдөрүнө үйрөтүү көптөгөн педагогикалык маанилүү тапшырмаларды аткарууга көмөктөшөт. Булак:   “Сделай шаг”, № 2 (6) Журналы Автору:   «Даунсайд Ап» Кайрымдуулук фонду Басылган күнү:  1998-жылдын 1 майы Укуктук ээлик:  «Даунсайд Ап» Кайрымдуулук фондуна таандык Оюн, баланын мектеп жашына чейинки айланасындагы дүйнө менен өз ара аракеттенүүсүнүн, […]

Баарлашуунун алгачкы кадамдары. Кантип түшүнүү керек жана эмне кылуу керек?

Сүрөттөө:  Макала баланы эрте жашынан баштап баарлашуунун эрежелери жана мыйзамдары менен тааныштыруу, ага башка адамдардын ички чектерин бузбоосун үйрөтүү жана өзүнүкүн сактоосун үйрөтүү жөнүндө жазылган.  Макалада баланын жашоосунда келип чыгышы мүмкүн болгон конкреттүү көйгөйлүү абалдар каралган. Ошондой эле контролдоосу кыйынга турган балдарынын реакцияларына дуушар болгон ата-энелердин жүрүм-турум стратегиясы тууралуу психологдун кеңештери чагылдырылат. Автордун айтымында көп […]

Рахаттануу менен пайдалануу

Сүрөттөө:  Даунсайд Аптын Логопед-методисти Ирина Панфилова бардык ата-энелерди кызыктырган суроолорго жооп берет: мектепке чейинки балдар компюьтерде ойноосо болобу. Ал бир нече өнүктүрүүчү компьютердик оюнадарды сунуштайт. Ал оюндар эгерде мындай убакыт өткөрүүгө туура багыттуу колдонулса, балага пайда келтирет, баланын окууга кызыгуу жана жазуу, окуу жана эсептөө көндүмдөрүн өздөштүрүүсүнө жардам болот. Булак:   “Сделай шаг” Журналы, № 1 […]

Тиричилик ишмердүүлүктүн имитациясы

Сүрөттөө:  Бала бакчага же мектепке баруу учурунда, спорттук секцияларга же көркөм студияларга барышканда деле, балдар негизги убактысын үй шартында өткөрүшөт. Окутуу учурунда алынган билимдерди, колдонууга керектелүүсүнө жардамдашкан жана пайдалуу боло турган нерселер менен баланы алектендирген маанилүү. Макаланын автору баса белгилегендей: тиричилик аймагына туура жакындоо – бул бала менен чоң адамдын таасирдүү кызматташуусунун ишенимдүү талаасы болуп […]

Бала бакчадагы Даун синдромдуу бала (2 бөлүк)

Колдоо (көмөк көрсөтүү) Алдыга жылдыруу (көмөк көрсөтүү) жалгыз эле айрым учурларда боло бербейт.  Топтун кылган бардык иш-чараларынында Даун синдромдуу баланы мүмкүн болушунча катышуусун, анын жөндөмүнө жараша аралаштыруу зарыл. Негизги көңүлдү айрым тармактарын алдыга жылдырууга гана эмес,  жалпы окутууга жана аны өнүктүрүүгө бөлүү керек. Төмөндөгү бөлүмдөрдө мисалдар катары кээ бир өрнөктөр сүрөттөлөт. Трисомия 21 балдарында алар […]